Acomiadament Objectiu

Pedro Correa Ferrer

Abogado. Ingeniero. MBA Directivo.
l

07/06/2015

Acomiadament Objectiu

En l’Estatut dels Treballadors Art. 52 i 53 es defineixen les causes d’extinció del contracte de treball en la modalitat d’acomiadament objectiu.

Des de l’Art. 52.c, se’ns remet a les causes exposades en l’Art. 51.1 en situacions justificades d’acomiadament col·lectiu.

L’acomiadament objectiu procedeix quan l’empresa sofreixi dificultats econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

La reforma de l’estatut dels treballadors, atorga facilitat econòmica a l’empreses en l’acomiadament objectiu.

L’empresa que acomiada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, ha de realitzar una justificació molt formal.

La jurisprudència exigeix a l’empresa que han de demostrar-se aquestes causes o dificultats al treballador.

Aquesta demostració al treballador és un requisit al que els tribunals empren en defensa del treballador.

En cas que l’empresa no realitzi un protocol correcte d’acomiadament, es considerarà un error de forma.

L’error de forma pot arribar-se a considerar com a acomiadament improcedent encara i estant l’empresa en real dificultat.

Per tant les empreses hauran de seguir un rigorós protocol d’acomiadament concorde no solament a l’Estatut dels treballadors, conveni col·lectiu de l’empresa i situació particular i contractual del treballador, si no també concorde a la nostra jurisprudència.

Mes endavant es realitzarà un altre articulo en aquest blog per explicar aquelles situacions en què les empreses amb dificultats podran disposar del FOGASA «Fons de Garantia Salarial » com a recurs de suport als treballadors, en aquelles situacions que l’empresa no pugui fer front a les indemnitzacions.

Quizás te interesa leer…