Apuntar-se de Perit

treballar perit judicial

Desitja apuntar-se de Perit en la llista de Perits Judicials Barcelona?

Si Vd. està interessat a apuntar-se de perit com a especialista, professional o Titulat Oficial, independentment de qual sigui la seva edat o experiència com a perit professional, té moltes possibilitats de ser seleccionat per Perits Judicials Barcelona® com a perit extern eventual.

Perits Judicials Barcelona ®, valora als Perits pels seus coneixements específics, titulació i carrera professional mes que per la seva experiència d’haver treballat anteriorment com a perit, doncs entenem que un Perit d’Avions és perit per la seva titulació d’Enginyer Aeronàutic o Professió de Mecànic d’Avions.

En el cas que decideixi apuntar-se de perit en les llistes de Perits Judicials Barcelona, serà assessorat, guiat i format sota la nostra responsabilitat i servei de *Mentoring , doncs ja hem format gratuïtament a centenars de professionals. en l’exercici de l’activitat de Perit.

A més del servei Mentoring en apuntar-se de perit en Perits Judicials Barcelona ® disposarà d’un servei gratuït de protecció jurídica professional durant l’activitat de perit a través dels advocats de Perits Judicials Barcelona.

Per tant, si desitja apuntar-se de perit ara mateix, té la possibilitat de fer-ho seguint el nostre procediment d’inscripció en llistes de perits de forma totalment gratuïta que li descrivim a continuació:

Haurà de remetre un e-mail a info@perito.biz amb assumpte: “Apuntar-se de Perit” adjuntant a l’e-mail els següents documents:

 • Còpia de la “Titulació Oficial” o Homologada, en l’especialitat on el perit desitgi exercir. En cas de no ser un Titulat, aportar documentació acreditativa de l’experiència en la professió, especialitat o ofici.

 • Una descripció d’especialitats o Àrees en les quals com a aspirant se sent capacitat per actuar com a Perit Especialista.

 • “Curriculum Vitae” amb referències.

 • Una foto recent + còpia per davant i per darrere del Document nacional d’Identitat o Targeta de Resident.

 • Un document signat per l’aspirant, on est certifiqui que accepta i sol·licita apuntar-se de perit a la base de dades privada de l’entitat pericial, i per tant autoritza a usar les seves dades amb finalitats exclusivament pericials i/o professionals segons el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD)

NOTES INFORMATIVES:

 1. S’informa que en emplenar rigorosament els passos d’inscripció descrits als apartats superiors, Un. té una probabilitat molt elevada de ser seleccionat i apuntar-se de perit en Perits Judicials Barcelona ®.

 2. Apuntar-se de perit implica acceptar una sèrie de responsabilitats civils, penals i/o professionals.

 3. No serà admès en el procés de selecció cap aspirant o candidat que no segueixi rigorosament els apartats i mètode d’inscripció descrit.

 4. El nostre criteri de selecció es fonamenta en la política privada i criteris de selecció interns de l’empresa Perits Judicials Barcelona ®, que es reserva el dret privat d’acceptar voluntàriament a aquells perits que siguin del seu interès per incorporar-los a les seves llistes o llistat de perits judicials privat, segons la situació de mercat de l’especialitat sol·licitada i el perfil de cada candidat, per la qual cosa la formalització i/o remissió de documents dels passos a dalt descrits no garanteix la inclusió del perit aspirant en la base de dades privades de l’entitat, ni vincula en compromís algun a l’entitat amb l’aspirant.

 5. El procés d’inscripció és molt lent, raó per la qual pot transcórrer mes d’un any des del moment en què Un. decideixi apuntar-se de perit fins que ens posem en contacte amb Un. per iniciar un primer llaç de col·laboració professional.

 6. Les dades remeses de cara aspirant, seran confidencials i tractats per l’entitat segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (*LOPD) amb finalitats exclusivament professionals i exclusivament per a l’oferta d’inscripció descrita en aquesta pàgina web.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Llamar