Blog

LA MODERNITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA

LA MODERNITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA La Justícia sense papers i la Justícia digital Una il·lusió o una realitat? La modernització de la Justícia ha estat un objectiu fonamental en els últims anys ja que el col·lapse en els jutjats ha estat alarmant. El que es pretén amb la inclusió de noves tecnologies és estalviar en

Read More

LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

PRIMERA PART – LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA i els honoraris dels perits segons l’Ordre JUS 419/2009 – Àmbit d’aplicació i honoraris dels perits en la justícia gratuïta La justícia gratuïta és un dret consagrat en l’Art. 24 punt 1 i l’Art. 119 de la Constitució espanyola de 1978, és la justícia gratuïta la que

Read More

Les taxes judicials

SUPRESSIÓ DE LES TAXES JUDICIALS I les empreses? Amb l’entrada en vigor diumenge passat dia 1 de Març del Reial decret-Llei 1/2015, de 27 de Febrer, els ciutadans ja podem reclamar els nostres drets i interessos legítims davant els tribunals sense pagar les taxes judicials que ens van imposar amb la Llei 10/2012, de 20

Read More
La Marca Barcelona de l'Ajuntament

La Marca Barcelona

La Marca Barcelona ja no pertany a l’Ajuntament de Barcelona. Tots els ciutadans som lliures respecte a l’ús del vocable “Barcelona”, ja que La Marca Barcelona ha deixat de ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Tot va començar quan el propi Ajuntament de Barcelona va prohibir a Perits Judicials Barcelona S.L, registrar la paraula “Barcelona”.

Read More

Llamar