Blog

la provisió de fons

LA PROVISIÓ DE FONS DEL PERIT JUDICIAL

La provisió de fons del perit pot ser entès com un pagament avançat dels honoraris finals del perit. La provisió de fons: En l’Art. 342. 3 de la LEC estableix que: “El perit designat podrà sol·licitar, en els tres dies següents al seu nomenament, la provisió de fons que consideri necessària, que serà a compte

Read More
col·legi

Col·legi oficial de Perits Judicials existeix?

Col·legi oficial de Perits Judicials existeix?: Localitzar un perit judicial concret La resposta és no. No existeix un Col·legi oficial que englobi tots els perits de totes les especialitats a Espanya ni diferents col·legis que englobi tots els perits que siguin designats judicialment per comunitats o per altres demarcacions geogràfiques. Els perits judicials poden trobar-se,

Read More
precari

PRECARI (Part II)

La possessió en precari del inmoble II (Extinció, i recuperació possessòria del bé) 3. L’extinció de la possessió en precari La possessió en precari finalitza quan el cedent de l’immoble (cedida en precari) ho reclami, tal com estableix l’art. 1750 del CC: “Si no es va pactar la durada del comodato ni l’ús al fet

Read More

Definición de Marcas Genéricas, Marcas Descriptivas o Marcas Débiles

Si has realizado la búsqueda de marca genérica  y has llegado a este blog, tengo que anticiparte que no existe ninguna definición oficial de “marca genérica”. Aún y no existiendo una definición oficial de  “marca genérica”, es cierto, que resulta habitual en un argot incluso profesional escuchar que “no se recomienda registrar una marca genérica

Read More

PERITOS JUDICIALES BARCELONA SL
NIF: B64307580.

Consultas telefónicas de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Tel. 807 433 269

Precio del coste máximo por minuto de la llamada: 1,21€ desde red fija y 1,57€ desde red móvil, impuestos incluidos.

Llamar