Blog

habitatge habitual

HABITATGE HABITUAL. Quin és millor? (Part I)

L’ÚS D’UN IMMOBLE COM A HABITATGE HABITUAL: L’arrendament, el comodat, el precari i el dret d’ús i habitació. PART I: INTRODUCCIÓ Per a la redacció del present treball, s’ha estudiat les principals qüestions que resulta de la utilització d’habitatges com a habitatge habitual familiar, fent especial referència al comodat d’immobles i la possessió en precari

Read More
la legítima

LA LEGÍTIMA

LA LEGÍTIMA La legítima és una part de l’herència de la qual no es pot decidir sobre ella doncs hi ha una limitació en la nostra capacitat de disposar sobre la legítima per llei. Les persones que tenen dret a la legítima són els anomenats legitimaris: aquests són els fills i sinó els hi hagués

Read More
Acomiadament Objectiu

Acomiadament Objectiu

Acomiadament Objectiu En l’Estatut dels Treballadors Art. 52 i 53 es defineixen les causes d’extinció del contracte de treball en la modalitat d’acomiadament objectiu. Des de l’Art. 52.c, se’ns remet a les causes exposades en l’Art. 51.1 en situacions justificades d’acomiadament col·lectiu. L’acomiadament objectiu procedeix quan l’empresa sofreixi dificultats econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Read More
Patent, Model d'Utilitat i Disseny Industrial

Patent, Model d’Utilitat i Disseny Industrial

Definició i diferències entre Patent, Model d’Utilitat i Disseny Industrial. Aquest Article brinda al visitant una idea o definició pràctica del que és cadascuna de les tres modalitats de registre d’invencions, atès que a l’hora de registrar una patent en qualsevol registre de patents, ens trobem amb què existeixen tres modalitats de Registre. 1.- Patent 2.-

Read More

PERITOS JUDICIALES BARCELONA SL
NIF: B64307580.

Consultas telefónicas de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Tel. 807 433 269

Precio del coste máximo por minuto de la llamada: 1,21€ desde red fija y 1,57€ desde red móvil, impuestos incluidos.

Llamar