Blog

herència

HERÈNCIA

RENÚNCIA A la HERÈNCIA Alternativa per no renunciar a l’herència és l’acceptació d’herència a benefici de inventari Herències contaminades L’herència avui dia pot resultar més un inconvenient que un alleujament econòmic a causa de diferents factors derivats de la crisi, ja que des que es va iniciar la crisi econòmica les renúncies a l’herència s’han

Read More
consentiment informat

CONSENTIMENT INFORMAT

DRET  I DEURES DELS PACIENTS: EL CONSENTIMENT INFORMAT  i la seva rellevància en les negligències metgesses El dia 18 d’Abril és el dia Internacional dels drets dels pacients,  per la qual cosa farem un breu repàs resumits en la taula que adjuntem tant dels drets dels pacients com dels deures dels pacients ja que aquests

Read More

LA JUSTÍCIA GRATUïTA

LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA Quan els perits judicials en la justícia gratuïta poden sol·licitar honoraris més elevats dels establerts en l’Annex de l’Ordre 419/2009, de 17 de setembre? Els honoraris dels perits en la justícia gratuïta (l’Ordre Jus 419/2009). En l’Art.6 punt i) de l’Ordre Jus 419/2009, enumera els supòsits de quan el

Read More

VALORACIÓ DANY CORPORAL

DANY CORPORAL ENTREVISTA AMB EL DOCTOR LUIS BORRAS ROCA especialista en valoració de dany corporal En aquest article comptem amb la col·laboració del Doctor Luis Borras Roca. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria i en Medicina Legal i Forense. Perit en valoració de dany corporal. Mèdic Forense en situació d’excedència voluntària. Professor Psiquiatria

Read More

PERITOS JUDICIALES BARCELONA SL
NIF: B64307580.

Consultas telefónicas de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Tel. 807 433 269

Precio del coste máximo por minuto de la llamada: 1,21€ desde red fija y 1,57€ desde red móvil, impuestos incluidos.

Llamar