Category Archives: ALL – TOTES

 • -
begudes ensucrades

IMPOST DE BEGUDES ENSUCRADES A CATALUNYA

Category:ALL - TOTES

Begudes Ensucrades nou impost a Catalunya

Dilluns passat 1 de maig entrava en vigor un nou impost a Catalunya sobre les begudes ensucrades envasades. Impost nascut de forma recaptatori i també per evitar el consum excessiu de refrescs ensucrat. Ja que el seu consum de forma desproporcionada pot tenir greus efectes en la salut per incentivar millors hàbits de salut. I fomentar el consum de begudes més sanes, que seran també en principi més barates. Tal com recomanada l’OMS.

L’impost va dirigit al consumidor final. Només serà aplicable en aquelles begudes que continguin en sucre igual o més de cinc grams de sucre. Existeixen dos trams de gravamen del impost

Primer tram: Entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml pujarà 0,08 euros per litre.

Segon tram: és més de 8 grams de sucre s’aplicarà una pujada de 12 cèntims per cada 100 ml.

Pel que no és d’aplicació aquest impost als refrescs amb menys de 5 grams de sucre cada 100 mil·lilitres. En aquests casos el producte mantenen el mateix preu.

L’impost s’aplicarà als refrescs o sodas, begudes de nèctar de fruites, begudes esportives, begudes de te i cafè, begudes energètiques, llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita, begudes vegetals i aigües amb sabors.

Els distribuïdors han d’incorporar en la factura al venedor el concepte de IBEE (les sigles corresponents a l’impost). Aquest el repercutirà al consumidor sense necessitat de detallar-ho en el tíquet de compra.
Així doncs a Catalunya alguns refrescs poden arribar a ser més cars que en la resta d’Espanya. Aquest impost va ser aprovat al Parlament de Catalunya en el ple de 22 de març de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
registre de l'horari de la jornada ordinària

REGISTRE DE L’HORARI DE LA JORNADA ORDINÀRIA

Category:ALL - TOTES

Registre de l’horari de la jornada ordinària

El passat dia 23 de març del 2017  el Tribunal Suprem va emetre sentència per la sala social número 246/2017.  En la sentència estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de l’horari de la jornada  ordinària diària de la seva plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats. Solament haurà de portar un registre de les hores extres realitzades.

Conclusió que arriben atenent a la interpretació que realitzen del fixat en l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors. Article que regula les hores extraordinàries. Han utilitzat una interpretació restrictiva i no extensiva. Diversos dels raonaments són:

 • L’obligació de registre només s’estén a les hores extraordinàries i no a la jornada ordinària.
 • Que ja existeix casos especials en què si s’específica dit control per a la jornada ordinària i per això el legislador no ho ha implantat de forma general.
 • També adverteixen la conveniència d’una reforma legislativa que aclarís l’obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d’hores extraordinàries.

Dels tretze magistrats que componien la sala va haver-hi tres vots particulars en contra de la sentència dictada.

 • Primer vot particular Magistrada Donya Mª Lourdes Arastey Sahún al que s’adhereix Donya María Luisa Segoviano Astaburuaga.
 • Segon vot particular pel Magistrat Don Antonio V. Sempere Navarro
 • Tercer vot particular pel Magistrat Don Jordi Agustí Julià al que s’adhereix Donya Rosa María Virolés Piñol.

Finalment la sentència que aquesta sentència estima el recurs, casa i anul·la la sentència anterior recorreguda per Bankía SA. Després de plantejar una demanda col·lectiva contra ella. Aquest assumpte que va ser coneguda per la Sala social de l’Audiència Nacional. Que va dictar sentència confirmant tot el contrari i condemnant a Bankia SA:

 • Establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva.
 • Que procedeixi a donar trasllat a la representació legal dels treballadors de la informació sobre les hores extraordinàries realitzades, en còmput mensual.
¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
Indemnització per accident de trànsit

Indemnització per accident de trànsit

Category:accidents de tràfic,ALL - TOTES,dret civil,dret en general,forense medicina,informes pericials,notícies jurídiques,SEGUROS

Indemnització per accident de trànsit – Actualització d’Imports.

Per a la indemnització per accident de trànsit hem de centrar-nos en la:

Llei 35/2015, per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Des de l’1 de gener del 2016, entra en joc la Llei 35/2015 millorant la indemnització per accident de trànsit.

A partir d’ara deixem enrere l’antiga (però encara vigent) Llei 34/2003 i els corresponents barems de cada any publicats en el BOE.

Segons la data en la qual s’ha produït l’accident utilitzarem el sistema de valoració actual o l’antic.

Per defecte a partir d’1 de Gener del 2016 usarem sempre el sistema descrit en la Llei 35/2015.

En aquest any 2017, es requereix l’actualització dels valors d’indemnització públicados en la Llei 35/2015.

L’actualització es realitza amb l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’actualització de l’índex de revaloració de les pensions previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2017 és d’un 0,25 %

El 0,25% és l’índex publicat en el:

Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
càlcul de les indemnitzacions

Càlcul de les indemnitzacions laborals

Category:ALL - TOTES

Càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball.

Des d’avui a través de la pàgina web del Consell General del Poder Judicial es pot accedir a una aplicació informàtica que permet el càlcul de les indemnitzacions laborals per extinció del contracte.

Projecte creat en sis mesos des que el passat 13 de Desembre del 2015 es va constituir un grup de treball amb l’objectiu de desenvolupar la següent eina.

El grup de treball format pel magistrat de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó Juan Molins García-Atance, promotor de l’estudi i director tècnic del projecte; el magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem José Manuel López García de la Serrana i el cap d’àrea adjunt d’Informàtica del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), Julen Lasa Jáuregui. Coordinat pel vocal de l’òrgan de govern dels jutges Juan Martínez Moya.

És una eina molt pràctica i senzilla que possibilita conèixer la indemnització que correspon a cada contracte introduint només tres dades:

 • la data d’inici de la relació laboral.
 • la data de finalització d’aquesta relació.
 • el salari brut (diari, mensual o anual).

El resultat del càlcul de les indemnitzacions és atenent a les diferents causes d’extinció que existeixen per llei a més amb base doctrina jurisprudencial vigent.

Es calcularà les indemnitzacions en els següents suposats:

 • acomiadament improcedent
 • extinció del contracte per voluntat del treballador
 • extinció per causes objectives
 • acomiadament col·lectiu
 • mobilitat geogràfica
 • modificació substancial de condicions de treball,
 • contracte de foment de la contractació indefinida amb acomiadament objectiu improcedent
 • extinció del contracte temporal o d’un treballador indefinit no fix.

No s’ha inclòs per dotar de claredat a la herremienta el càlcul de les indemnitzacions en els següents suposats:

 • indemnització a càrrec del Fogasa
 • indemnitzacions regulades en les relacions laborals especials
 • indemnitzacions que poguessin correspondre a treballadors fixos discontinus
 • altres situacions complexes, com a contractes de treball amb jornades reduïdes o indemnitzacions previstes en normativa especial o convencional.

Link  dela eina per a càlcul de les indemnitzacions o extinció del contracte:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Curso de perito judicial

Inscripción al curso

Llamar