Category Archives: TOTES

 • -

EURIBOR EN NEGATIU

Category:dret inmobiliari,notícies jurídiques,TOTES

Euribor en negatiu

Com afectarà a la meva hipoteca l’Euribor en negatiu?

Nou mínim històric

Divendres passat dia 5 de Febrer l’euribor, índex referencial per a la majoria de les hipoteques a tipus variable, baixa per primera vegada a nombre negatius. Tenint en compte que en els últims anys el màxim valor de l’euribor es va aconseguir al setembre de 2008, amb un 5,38 % (encara que anteriorment al desembre de 1994 va arribar al 6,6%) la caiguda suposa una rebaixa en la quota de les hipoteques quan es revisin i com encara es preveu que l’euribor segueixi superant el mínim històric se seguirà abaratint-se les hipoteques en les properes revisions.

I encara que la situació de l’euribor no és símptoma positiu per al panorama econòmic actual sí que para moltes famílies s’alegraran almenys al no veure incrementades les quotes de la seva hipoteca i és que últimament hi ha poques alegries per a les butxaques de les famílies espanyoles.

 

Diverses qüestions són les que sorgeixin ara que la tendència segueix a la baixa:

És possible que en el futur deixem de pagar interessos o fins i tot que el banc arribarà a pagar-nos?.

En relació al fet que en un futur  arribem a deixar de pagar interessos. És possible quan l’euribor negatiu iguali el diferencial pactat de la teva hipoteca. I arribat el moment caldrà revisar les escriptures de la hipoteca ja que “pot existir clausula límit per a l’euribor” és a dir una clàusula que impedís que el tipus d’interès pactat no serà mai inferior al 0%” caldrà veure el desenllaç d’aquestes clausulas si es podran ser reclamar per anul·lar-les o pel contraris si s’hauran de complir.

Quant a si el banc podria arribar a pagar-nos?. Les entitats financeres no abonaran interessos al prestatari ja que la lògica ens porta a dir que aniria contra la naturalesa del contracte.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

LA INFANTA CRISTINA SERÀ JUTJADA

Category:TOTES

La infanta Cristina serà jutjada “Hisenda som tots”

S’ha resolt la situació de la Infanta Cristina en relació ala acusació en el cas Nóos amb un acte de 85 pàgines.

En el dia d’avui la secció primera de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca ha dictat auto no recurrible de moment desestimant totes les qüestions prèvies al·legades entre elles la falta de legitimació de l’acusació popular per exercitar en solitari l’acció penal sobre la base de l’anomenada “doctrina Botín”. La “doctrina Botín estableix que ningú pot ser jutjat per delictes fiscals només per l’acusació popular sinó que és necessari també l’acusació de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que representa a l’Agència Tributària.

Després de la sentència del cas Nóos en relació a les qüestions prèvies tindran el dret de plantejar-se de nou davant el Tribunal Suprem.

El tribunal presidit per Donya Samantha Romero Adán i compost per les magistrades Sra. Rocío Nobelda Martín Hernández i Donya Eleonor Moyá Roselló ha rebutjat per unanimitat la “doctrina Botín”. La Sala addueix que els béns jurídics protegits són de naturalesa pública. I argumenta les diferències que existirien entre el cas Nóos i el cas d’Emilio “Botín”. Ja que se sol·licitava un sobreseïment total en el cas Botín. En Nóos, no obstant això, és només parcial, respecte de la Infanta i uns altres.

Per tot això la Infanta Cristina serà jutjada com cooperat necessària per dos delictes fiscals en el cas Nóos. El 9 de Febrer continuarà el judici amb la declaració dels acusats, començant amb la de l’ex director general d’Esports del Govern balear.

La infanta Cristina serà l’última dels 18 acusats.

Segons el calendari previst, els acusats prestaran declaració entre el 9 i el 26 de febrer; primer els 14 encausats a instàncies de la Fiscalia i després els altres 4, acabant per la Infanta Cristina.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -

Clàusula Sòl

Category:TOTES

Eliminació de la clàusula sòl

Són molts els propietaris d’habitatges amb hipoteques amb tipus referencial de l’Euríbor que s’han vist afectats en els últims temps per l’anomenada clàusula sòl i que no han pogut beneficiar-se de la baixada de l’Euríbor. És a dir que en l’escriptura del préstec hipotecari han introduït una clàusula que estableix un límit o percentatge d’interès mínim a pagar en la quota mensual encara que l’Euríbor estigui per sota. En principi són clàusules legals però la falta de transparència, i informació poden considerar la com a clàusules abusives i per tant susceptibles de reclamació.

La primera sentència ferma va ser MERCANTIL 2 DE SEVILLA Sentencia sòl Mercantil 2 Sevilla.

Podran considerar-se la clàusula nul·la per abusiva si es dóna un dels següents requisits:

 1. A) Mancada informació suficientment clara que es tracta d’un element definitori de l’objecte principal del contracte.
 2. B) S’insereixen de forma conjunta amb les clàusules sostre i com aparent contraprestació de les mateixes.
 3. C) No existeixen simulacions d’escenaris diversos relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d’interès al moment de contractar.
 4. D) No hi ha informació prèvia clara i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres modalitats de préstec de la pròpia entitat –caso d’existir- o advertiment que al concret perfil de client no se li ofereixen les mateixes.
 5. I), se situen entre una aclaparant quantitat de dades entre els quals queden emmascarades i que dilueixen la atenció del consumit

S’aconsella primerament arribar encara acordo extrajudicialment amb la financera abans de reclamar judicialment. Per reclamar l’anul·lació de la clàusula sòl i la devolució de la diferència dels imports abonats dels quals hauria d’abonar-se.

Per a això caldria enviar una carta al servei d’atenció al client de l’entitat com aquest model: Enviar la carta amb justificant de recepció o lliurant-la sempre que et segellin una còpia per donar fe que ha estat lliurada.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

 • -
comprovació de valors

COMPROVACIÓ DE VALORS :

Category:TOTES

 Carta d’Hisenda. Comprovació de valors.

Comprovació de valors.

En efecte, tot comença quan amablement el senyor de Correus et lliura carta certificada de l’Agència Tributaria: Títol comprovació de valors. Ja preveus que alguna cosa bé no és, almenys per a les teves butxaques. Resulta que fa algun temps vas comprar un local o immoble a preu de ganga en temps de crisi i molt religiosament vas pagar els teus impostos i com no? Hisenda no li sembla bé.
Doncs bé, l’administració està facultada per fer comprovació de valors declarats atenent art.120.2 de la llei General tributària.
Quan compres un immoble has de fer el pagament de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, és a dir pagar el 8% del valor real de l’immoble. Que és el valor real? És el preu de mercat. Molt cuidat perquè no és el preu escripturat ni el preu que el teu has pagat així que no els facis creure el contrari.
Així que podem trobar-nos que vas comprar un local per 100,000 euros l’impost que pagues és el 8% dels 100,000 euros. Però la carta de l’agència tributària diu que el preu real és de 130,000 euros i no de 100,000 pel que l’impost que devies a veure pagat és el 8% de 130,000 euros. T’adjunten taxació realitzada per l’administració i la proposta de liquidació de l’impost que és superior al que el teu vas pagar en el seu moment pel que hauràs de pagar la diferència més els interessos de demora.
Ull! Tindràs 15 dies per presentar les al·legacions i documentació que creguis convenient i no dubtis a fer-ho: per exemple aportació de factures de reformes realitzades, taxació de part de l’immoble ( al teu càrrec) etc…. També podràs sol·licitar la pericial contradictòria però és millor que et reservis aquest dret per més endavant per no esgotar els teus recursos en la primera basa.
Una vegada examinades les teves al·legacions l’Administració et notificarà la seva resposta que poden ser:
 1. Donant-te la raó i reafirmant-se en la seva liquidació.
 2. Donant-te la raó parcialment comunicant-te una liquidació rectificativa de rebaixa.
 3. Donant-te la raó completament.
  Davant la resposta de l’administració si no aquestes conforme pots presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes i/o una reclamació econòmica administrativa : tingues en compte que hauràs de presentar nous arguments ja que no es valoraran ja les examinades.
Pel que podràs sol·licitar la taxació contradictòria o reservar-te el dret de promoure la taxació pericial contradictòria ( molt important perquè suspèn l’execució de la liquidació: és a dir no has de pagar encara).
En cas que la valoració o comprovació de valors realitzada per tu ( o el teu perit) i de l’administració no és superior a 120,000 euros i la diferència de les dues valoracions no supera el 10%: PREVALDRÀ LA TEVA VALORACIÓ. Però si supera el 10% es designarà UN TERCER PERIT sent la seva valoració la que determini la base de l’impost.
Qui paga la pericial contradictòria? Si el valor de l’immoble realitzat pel tercer perit és superior al 20% del declarat serà a càrrec teu.
Així doncs feu nombres i tingueu en compte si voleu ser previnguts que abans de pagar l’impost podeu sol·licitar amb caràcter previ a l’Administració Informació sobre el valor de l’immoble abans que us facin la comprovació de valors.
Comprovació de valors.
¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar