Condicions de Reserva de Cita Professional.

reservar cita consultes advocat advocats Barcelona Gratis Online

Condicions de reserva de cita professional


El preu de la consulta es de 190 euros/hora/consulta

Reservi el temps que estimi necessari per a la seva consulta.

La promoció de 100 euros/hora/consulta es el preu per reserves fetes através de la web.

Les visites que superin el temps reservat i es puguin prestar per no existir clients en la següent hora d’atenció, es facturaran en caixa a raó proporcional i addicional de 190 euros/hora/consulta

Els temps sobrants abonats, no seran retornats.

 


En reservar cita, es té dret a:

A rebre una resposta a la consulta realitzada, el mateix dia o en un temps al voltant de una setmana després de la consulta realitzada.

Rebre atenció al client durant la visita per un tècnic coneixedor del funcionament i serveis de l’entitat, que expliqui almenys amb Carrera Universitària en Dret o Tingui experiència com a perit professional.

Atenció exclusiva en de la sala de reunions que s’il·lustra en la imatge d’aquesta pàgina.

Poder ser acompanyat amb fins a una màxim de 5 acompanyants addicionals.

Rebre Assessorament General a manera verbal.

Al fet que en assessorament es tingui en compte i valori tota la documentació i manifestacions aporti a la visita reservada.

A rebre un pressupost després de la reunió, amb descripció dels tipus de professionals especialistes que es posaran a la disposició del client per al cas consultat.

A realitzar tantes consultes com a nombre d’hores hagi reservat. És a dir, si un client reserva 3 hores, pot realitzar fins a 3 consultes.


En reservar cita, no es té dret a:

A rebre informació d’un volum de documentació o informació l’anàlisi de la qual requereixi un estudi superior al temps de una hora de dedicació.

Encara que l’entitat farà el possible per respondre durant la mateixa consulta, no es té dret a rebre una resposta a la consulta al mateix moment de la visita.

A escollir el professional (Perit especialista o Advocat Especialista) que li atendrà durant la visita reservada.

A rebre un informe, estudi o certificat pericial escrit de l’entitat després de la visita.

A ser atès durant la visita per un especialista a elecció del client.

A rebre resposta especialitzada i molt especifica durant la visita, sobre una qüestió pericial o jurídica que requereixi recerques o un estudi detalladament i profunditat del cas per un especialista selecte de l’entitat.

A realitzar mes d’una consulta o una diferent per cadascun dels acompanyants, amb intervals de temps inferiors a una hora entre consulta i consulta.

A reclamar la devolució de la reserva o pagament realitzat, quan la resposta o atenció a la seva consulta no sigui del seu grat o satisfacció.


Altres avisos:

Les visites en promoció de 80 euros/h queden automàticament confirmades després de la seva reserva i pagament al calendari d’Internet.

L’excés de temps addicional a les hores reservades de visita es facturarà al client en caixa a raó proporcional de 190 euros/hora, per això es recomana que durant la reserva en promoció, es reservin el nombre d’hores necessàries per beneficiar-se del preu en promoció de 80 euros/h.

Les visites sense reserva per Internet amb cost de 190 euros/h, s’han de sol·licitar prèviament al telèfon 93 517 26 19.

Les visites que no hagin estat correctament sol·licitades i pagades amb anterioritat podran no ser ateses

Les cites no reservades per internet tindran un cost de 190 euros/hora (Iva Inclòs) a abonar en Metàl·lic i en Caixa en Arribar a la visita.

El client pot reservar tantes hores i dies de visita com desitgi utilitzar, sempre que existeixi disponibilitat.

Les reserves per Internet en promoció a 80 euros/hora no es poden cancel·lar i no es retornessin els abonaments una vegada realitzat el pagament.

La cita o reserva bàsica és per un termini d’atenció de fins a 1 hora, i serà atesa per un membre de l’equip de gestió de l’Entitat pericial.

L’excés d’hores abonat i no consumit o les reserves realitzades per error del client en la seva reserva no seran retornades.

 

 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Llamar