COMPROVACIÓ DE VALORS :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
  • -
comprovació de valors

COMPROVACIÓ DE VALORS :

 Carta d’Hisenda. Comprovació de valors.

Comprovació de valors.

En efecte, tot comença quan amablement el senyor de Correus et lliura carta certificada de l’Agència Tributaria: Títol comprovació de valors. Ja preveus que alguna cosa bé no és, almenys per a les teves butxaques. Resulta que fa algun temps vas comprar un local o immoble a preu de ganga en temps de crisi i molt religiosament vas pagar els teus impostos i com no? Hisenda no li sembla bé.
Doncs bé, l’administració està facultada per fer comprovació de valors declarats atenent art.120.2 de la llei General tributària.
Quan compres un immoble has de fer el pagament de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, és a dir pagar el 8% del valor real de l’immoble. Que és el valor real? És el preu de mercat. Molt cuidat perquè no és el preu escripturat ni el preu que el teu has pagat així que no els facis creure el contrari.
Així que podem trobar-nos que vas comprar un local per 100,000 euros l’impost que pagues és el 8% dels 100,000 euros. Però la carta de l’agència tributària diu que el preu real és de 130,000 euros i no de 100,000 pel que l’impost que devies a veure pagat és el 8% de 130,000 euros. T’adjunten taxació realitzada per l’administració i la proposta de liquidació de l’impost que és superior al que el teu vas pagar en el seu moment pel que hauràs de pagar la diferència més els interessos de demora.
Ull! Tindràs 15 dies per presentar les al·legacions i documentació que creguis convenient i no dubtis a fer-ho: per exemple aportació de factures de reformes realitzades, taxació de part de l’immoble ( al teu càrrec) etc…. També podràs sol·licitar la pericial contradictòria però és millor que et reservis aquest dret per més endavant per no esgotar els teus recursos en la primera basa.
Una vegada examinades les teves al·legacions l’Administració et notificarà la seva resposta que poden ser:
  1. Donant-te la raó i reafirmant-se en la seva liquidació.
  2. Donant-te la raó parcialment comunicant-te una liquidació rectificativa de rebaixa.
  3. Donant-te la raó completament.
    Davant la resposta de l’administració si no aquestes conforme pots presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes i/o una reclamació econòmica administrativa : tingues en compte que hauràs de presentar nous arguments ja que no es valoraran ja les examinades.
Pel que podràs sol·licitar la taxació contradictòria o reservar-te el dret de promoure la taxació pericial contradictòria ( molt important perquè suspèn l’execució de la liquidació: és a dir no has de pagar encara).
En cas que la valoració o comprovació de valors realitzada per tu ( o el teu perit) i de l’administració no és superior a 120,000 euros i la diferència de les dues valoracions no supera el 10%: PREVALDRÀ LA TEVA VALORACIÓ. Però si supera el 10% es designarà UN TERCER PERIT sent la seva valoració la que determini la base de l’impost.
Qui paga la pericial contradictòria? Si el valor de l’immoble realitzat pel tercer perit és superior al 20% del declarat serà a càrrec teu.
Així doncs feu nombres i tingueu en compte si voleu ser previnguts que abans de pagar l’impost podeu sol·licitar amb caràcter previ a l’Administració Informació sobre el valor de l’immoble abans que us facin la comprovació de valors.
Comprovació de valors.
¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.
The following two tabs change content below.
Ana María Peláez Carrillo

Ana María Peláez Carrillo

LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al Departamento de Administración y Dirección de Peritos Judiciales Barcelona.

Llamar