Companyies asseguradores, coronavirus i Mobile World Congress

  • -
GSMA coronavirus Barcelona

Companyies asseguradores, coronavirus i Mobile World Congress

Category:notícies jurídiques

Responsabilitats de la cancel·lació del Mobile World Congress

  1. Responsabilitat de GSMA en la cancel·lació del Mobile World Congress
  2. Danys i responsabilitat dels expositors que han anul·lat voluntàriament
  3. Cobertura de danys i responsabilitats de les companyies asseguradores

Responsabilitat de GSMA per la seva decisió de cancel·lació del Mobile World Congress

Des d’un punt de vista contractual conforme a la legislació espanyola, GSMA si que té responsabilitat en el cas que no es justifiqui mitjançant prova pericial la cancel·lació de l’esdeveniment.

Sobre aquest tema cal tenir en compte que l’OMS no ha qualificat la situació a Barcelona com una “pandèmia”.

Partint de la hipòtesi de certesa conforme no existeix cap pandèmia a Barcelona, haurem de concloure que la decisió de cancel·lació del Mobile World Congress per part del GSMA ha estat “arbitrària”. En aquest cas GSMA hauria d’indemnitzar als perjudicats.

Per tant la responsabilitat contractual de GSMA depèn de la prova pericial de riscos sobre l’existència o no d’una pandèmia, durant la celebració de l’acte internacional.

Responsabilitat dels expositors per la seva decisió de cancel·lació

En aquest cas cal tenir en compte que aquesta decisió pot ser parcial o lateral d’alguns expositors.

La mesura de precaució d’evitar riscos que afectin la marca o els seus treballadors també s’ha de basar en la prova pericial, que corrobori el risc de pandèmia a Barcelona.

En cas de no poder-se corroborar aquesta existència de risc de pandèmia la responsabilitat de cancel·lació dels expositors és pròpia.

Responsabilitat de les companyies asseguradores

Les companyies d’assegurances són responsables subsidiàries i directes de les responsabilitats contractuals exposades.

Els danys produïts per força major normalment estan “exclosos” de les cobertures de la pòlisses d’assegurances.

Dit l’anterior, només existiria responsabilitat de les companyies asseguradores, quan en les seves clàusules especifiques consti la cobertura del risc, per situacions de “força major”.

Per tant la responsabilitat subsidiària de les companyies asseguradores només existirà en aquestes dues situacions:

  1. Quan està coberta la “força major” en les condicions especifiques de la pòlissa, i encara i existint una pandèmia, l’assegurat estigui cobert específicament davant aquest risc.
  2. Quan no estigui acreditada l’existència de pandèmia i s’hagin produït danys a l’assegurat respecte a la cancel·lació del contracte per decisió unilateral de l’altra part.

Que han de fer les parts, per a protegir els seus drets?

Tant els expositors, com GSMA, com les companyies asseguradores han de basar tota la seva defensa en la prova pericial.

Convé a totes les parts acreditar la seva manera d’actuar conforme a proves que justifiquin la seva actuació i defensin els seus interessos.

Respecte als assegurats (expositors i GSMA) per a fer valer els seus drets davant les seves companyies asseguradores, hauran de seguir el protocol assegurador conforme a la Llei del contracte de l’assegurança i el seu art. 38

L’art. 38 exposa que l’assegurat podrà realitzar un peritatge privat i reclamar contra la seva companyia d’assegurances en el cas que aquesta no es faci responsable.

L’expositor i GSMA, per tant hauran de contractar un “perit d’assegurances” per a reclamar a les seves companyies asseguradores quan aquestes es desentenguin.

 Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.
The following two tabs change content below.
Pedro Correa Ferrer

Pedro Correa Ferrer

Abogado. Ingeniero Tec. Industrial. Graduado en Derecho. Máster de Abogado. Consultor empresarial

Call Now ButtonLlamar