El Procés Monitori

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • -
Monitori

El Procés Monitori

El Procés Monitori

RECLAMACIONS D’impagaments i DEUTES  DINERARIS SENSE ADVOCAT NI PROCURADOR

En aquests temps de crisis les empreses i autònoms amb major freqüència es troben amb retards en els pagaments o directament impagaments de factures dels serveis prestats als clients o venda de productes als proveïdors. Davant d’aquestes situacions existeix el procediment monitori per a la reclamació de deutes que poden realitzar-se inicialment sense advocat ni procurador.

Diem inicialment perquè es requerirà de la intervenció d’advocat i procurador quan:

– Hi hagi oposició del deutor (el demandat) quan la quantitat reclamada sigui superior a 2.000 euros.
– Calgui sol·licitar l’execució del procediment per no realitzar-se el pagament voluntari per part del deutor quan la quantitat reclamada sigui superior a 2.000 euros

A més el procés monitori està exempt del pagament de les taxes judicials quan la reclamació de la quantia no superi els 2.000 euros.

És necessari abans d’acudir a la via judicial que s’hagi esgotat la via amistosa. I que el deute a reclamar sigui dineraria, líquida, determinada, vençuda i exigible segons art. Article 812.1 Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

 • Dineraria: es reclami diners.
 • Líquida i Determinada: s’expressi en xifres o pugui calcular-se a través d’una operació simple.
 • Vençuda: ha transcorregut el seu termini d’abonament.
 • Exigible: ja es pot reclamar quan el deute no depengui de cap fet o termini o condició futura sinó que el deutor està obligat al seu pagament.

S’ha de presentar la petició inicial davant el jutjat corresponent acompanyat de tots els documents acreditatius del deute o la relació mantinguda entre les parts. Impresos normalitzats de sol·licitud inicial de monitori aprovats oficialment pel Consell general del poder Judicial:

Si s’admet es procedirà a requerir el pagament al demandat. I el deutor pot:

 • Pagar Voluntàriament: s’arxivarà l’assumpte.
 • Oposar-se:
  – Si la quantia és superior a 2.000 euros: És necessari advocat i procurador. Finalitza el procediment *monitorio i es tramitarà pel judici verbal (si és igual o inferior a 6.000 euros) o judici ordinari (si és superior a 6.000 euros).
  – Si la quantia és inferior a 2.000 euros: No és necessari advocat ni procurador.
 • O  ni pagui ni que s’oposi i transcorri el termini: llavors es posarà fi al procediment i el Secretari Judicial mitjançant decret fixarà la quantitat que es pot reclamar en el procés d’execució.
¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.
The following two tabs change content below.
Ana María Peláez Carrillo

Ana María Peláez Carrillo

LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al Departamento de Administración y Dirección de Peritos Judiciales Barcelona.

Llamar