Humitat a la llar

  • -
humitat

Humitat a la llar

Category:informes pericials,TOTES

Humitat a la llar – A què pot ser degut?

Una de les deficiències més habituals amb les quals em trobo és la humitat. Però, a què es deuen aquestes humitats? Es poden classificar segons el seu origen en tres tipus.

Classificació:

Es procedeixen a explicar de forma breu:

1. Per filtració: Aquelles que provenen d’una fuita, com pot ser trencar-se una canonada o un embús de la mateixa. Se solen trobar en parets o sostres, i la seva forma en general sol ser concèntrica (rodona dins de rodona). Veure fotos.

2. Per capil·laritat: Aquelles humitats que provenen del terreny, i que ascendeixen per les parets fins a cert nivell pràcticament paral·lel al sòl. Aquestes es troben a les zones baixes de parets situades en els baixos d’edificacions antigues. Veure fotos.

3. Per condensació: Aquest és un terme no tan conegut, és el resultat d’un escàs aïllament de façana, alt escalfament interior (estufes) o la falta de ventilació, que provoca que la humitat ambiental s’acumuli en les parets. Es detecten per l’aparició de floridura en parets, i finestres que degoten. Veure fotos.

 

Òbviament és una descripció bàsica, motiu pel qual se li dedicarà un article a cadascuna d’elles. Així que els interessats podreu aprofundir.

No ha d’oblidar-se que l’aigua és punyetera, se sap per on surt, però no per on entra. L’aigua busca el seu camí més fàcil lliscant-se en els interiors de l’edificació que no podem observar, aconseguint que en ocasions triguem temps a detectar el seu origen.

El que en aquest i següents articles es descriu, és el més habitual. Igual que quan anem al metge indicant un mal de cap, el primer que farà serà donar-nos una pastilla, i tret que el dolor continuï, no començarà a sol·licitar proves més exhaustives. La majoria de humitats sabreu de qué provenen llegint aquests posts.

 Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.
The following two tabs change content below.
Ester Pallisa Gabriel

Ester Pallisa Gabriel

ARQUITECTA TÉCNICA por la Universidad Politécnica de Catalunya, con Máster de Tecnología en la arquitectura especializado en Rehabilitación y Restauración de edificios existentes impartido por la misma Universidad. Amplia experiencia en tasaciones, informes y peritajes judiciales. Así mismo práctica en joyas, numismática y valoraciones de vehículos tras 3 años de experiencia en PERITOS JUDICIALES BARCELONA
Ester Pallisa Gabriel

Latest posts by Ester Pallisa Gabriel (see all)


Call Now ButtonLlamar