Inscriure’s – Llista de Perits Judicials

Llistes Llistats Perits Judicials

Inscriure’s en llistes de Perits Judicials Barcelona ®.

A fi de disposar al servei dels nostres clients als millors Advocats i Perits Judicials, fem un important esforç diari per renovar i ampliar els nostres contactes i relacions amb els millors i mes especialitzats Perits i Advocats de Barcelona.

Si ets un professional especialitzat en un *area determinada i estàs interessat/a a treballar de perit o advocat de forma eventual amb nosaltres, primer hauràs de remetre’ns un e-mail a info@perito.biz amb l’assumpte: “Inscriure’s” i adjuntant a aquest e-mail els següents documents:

Acreditacions o Titulacions Professionals que demostrin que vostè és expert en l’especialitat que desitja treballar.


  • Una descripció o llistat de treballs o especialitats en les quals Un. destaca com a professional.

  • “Curriculum Vitae” .

  • La seva Foto recent, una còpia del seu DNI, Passaport o Targeta de Resident.

  • Un document redactat per Un. conforme autoritza a Perits Judicials Barcelona a emmagatzemar i usar les seves dades professionals amb finalitats exclusivament professionals i per treballar de perit, en virtut a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (*LOPD)
    Si desitja mes informació sobre les condicions d’inscripció en llistes de perits judicials i formació en qualitat de perit judicial pot llegir mes aquí.

Si desitja mes informació sobre les condicions d’inscripció en llistes de perits judicials i formació en qualitat de perit judicial pot llegir mes aquí.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Llamar