LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

  • -

LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

Category:dret en general,justícia gratuïta,TOTES

PRIMERA PART – LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA i els honoraris dels perits segons l’Ordre JUS 419/2009 –

Àmbit d’aplicació i honoraris dels perits en la justícia gratuïta

La justícia gratuïta és un dret consagrat en l’Art. 24 punt 1 i l’Art. 119 de la Constitució espanyola de 1978, és la justícia gratuïta la que estipula que

“totes les persones tenen dret a obtenir la tutela judicial efectiva sense que pugui produir-se indefensió”.

En l’Art. 119 estableix que la Justícia: Serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte d’els qui acreditin insuficiència de recursos per litigar.

Així doncs és normal pensar que aquella part d’un procediment judicial que hagi obtingut el dret d’assistència jurídica gratuïta i vaig sol·licitar una prova pericial està també sigui gratuïta per a aquesta part. En aquests casos i en altres supòsits és el Departament de Justícia qui assumirà els honoraris del perit.

A Catalunya els honoraris dels perits en la justícia gratuïta van a càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’Ordre que desenvolupa el pagament dels peritatges Judicials Ordre JUS 419/2009, de 17 de setembre. Aplicable als peritatges realitzats davant els Jutjats amb seu a Catalunya i en els procediments que s’hagi reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta així com en l’àmbit penal i aquells peritatges acordats d’ofici o pel jutge o pel Ministeri Fiscal. També els sol·licitats directament pel Ministeri Fiscal en els procediments d’instrucció en l’àmbit de la llei orgànica de responsabilitat de menors o en la fase de recerca prèvia en el procés penal.

Es té en compte que els nomenaments judicials anteriors a la data 1 de Gener del 2010 es regeixen per l’antiga circular 2/2003, de 23 d’Abril, de la Direcció general de relacions amb l’administració de justícia, relativa al pagament dels peritatges judicials.

La taula dels preus dels peritatges en la justícia gratuïta s’hagin publicats en l’Annex d’aquesta ordre atenent a la finalitat del  objete  del ditàmen.

la asistencia gratuitaSegons l’ordre en aquesta taula s’inclouen tots els conceptes del servei pericial inclosos els impostos i totes les despeses del peritatge.

A la llum dels preus publicats en la taula anterior, ens preguntem;

Pot haver-hi algun perit que després de prestar un servei digne de peritatge tingui mes despeses o perdudes que beneficis?

Està l’administració prestant uns serveis dignes de peritatge amb l’abonament d’aquests honoraris?.Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.
The following two tabs change content below.
Ana María Peláez Carrillo

Ana María Peláez Carrillo

LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al Departamento de Administración y Dirección de Peritos Judiciales Barcelona.

Call Now ButtonLlamar