DEPENDÈNCIA

  • -
dependència

DEPENDÈNCIA

Category:TOTES

Llei de la dependència

Ajudes invisibles que no arriben

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. També denominada Llei de la dependència va entrar en vigor l’any 2007 per promoure l’autonomia personal el seu objectiu és la protecció de les persones depenents. Aquelles persones que per raó d’edat, malaltia o discapacitat manquen d’autonomia física, mental o intel·lectual i necessiten l’atenció d’altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

La llei estableix tres graus de dependència: Moderada (Grau I), severa (grau II), i gran dependència ( grau III). Els professionals acreditats determinen el grau a partir d’un barem de valoració. Els menors de tres anys en situació de vulnerabilitat es determina el grau amb un barem específic.

Una vegada reconegut la situació de dependència dissenyen un programa d’individual d’atenció (*PIA) per resoldre que ajuda i servei s’ajusten a les necessitats. Poden reconèixer-te:

Prestacions econòmiques: vinculades al servei, per a la cura a l’entorn familiar i ajuda a les persones cuidadores no professionals i per a l’assistència personal.

Prestacions socials per a dependents, discapacitats, gent gran: serveis d’atenció a domicili, servei de centre de dia per a gent gran o de centres residencials, suport als personis cuidadors no professionals etc..

La prioritat a l’accés dels diferents serveis es determinen per al grau de dependència i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant.

Llàstima que moltes són les famílies que han quedat desemparades sense les ajudes que ofereix la llei de la dependència àdhuc havent estat aprovades i sent beneficiàries d’elles. Moltes ajudes es retarden en els millors dels casos o en els pitjors dels casos mai arriben o si arriben ja és tarda i ha mort la persona beneficiària.

 Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail más publicaciones como esta.
The following two tabs change content below.
Ana María Peláez Carrillo

Ana María Peláez Carrillo

LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al Departamento de Administración y Dirección de Peritos Judiciales Barcelona.

Call Now ButtonLlamar