Archives

  • -
Advocats Barcelona

Advocats Barcelona

Els Advocats de Barcelona estem mes familiaritzats amb la legislació i normes de Barcelona.

En cada comunitat, província o municipi existeixen normes jurídiques pròpies, com per exemple El Codi Civil Català, Els Butlletins Provincials, Les Ordenances Municipals i un sense fi de normes amb les quals sempre estarà mes familiaritzat un Advocat de Barcelona que un que no ho és. Per tant, el fet de contractar serveis d’Advocats a Barcelona li aportarà un benefici si el seu cas se celebra a la mateixa ciutat o província de Barcelona.

Advocats de Barcelona és la millor opció de contractació o la que mes ens beneficiarà quan el nostre cas o assumpte se celebri en els Jutjats de Barcelona “Ciutat de la Justícia”.

La nostra experiència i contactes dins del sector professional i jurídic a la província de Barcelona, ens permeten oferir als nostres clients una àmplia gamma d’especialitats amb Els Millors Advocats Barcelona i perits de Barcelona en cada especialitat o cas de cada client.

El nostre despatx d’advocats a Barcelona, obert al públic se situa a Barcelona i atenem a visites prèviament concertades per via telefònica en el número 93 358 76 75.

Encara que som un despatx privat d’advocats a Barcelona, podem prestar serveis concorde a les necessitats soci – econòmiques de tots els nostres clients, doncs para això podem prestar serveis per de advocats per percentatge d’èxit a Barcelona

A l’hora d’interposar una demanda que es porti en els jutjats de la província de Barcelona, sempre és mes recomanable contractar serveis de Bufets d’Advocats Barcelona, a fi de minimitzar els costos de desplaçaments dels nostres Advocats als Jutjats.

Si *Ud està buscant un Advocat a Barcelona i vol tenir referència sobre els millors advocats Barcelona li recomanem que es deixi guiar per la seva pròpia intuïció al moment de la contractació.

Els avantatges de contractar Advocats a Barcelona no són exclusivament les de minimitzar temps i costos de desplaçaments dels Advocats a Jutjats , si no que a més existeixen molts altres avantatges indirectes que poden afectar al resultat final del judici com per exemple, i beneficiar als nostres clients, com per exemple:

 

1.Coneixem i estem molt familiaritzats amb les normes Catalanes i funcionament dels jutjats Barcelonins per portar diàriament milers d’assumptes a la nostra gran ciutat.

2. Ens situem a la mateixa Ciutat de Barcelona i per tant ja coneixem les particularitats especifiques de funcionament dels jutjats situats a la nostra ciutat.

3. Per proximitat, serà mes accessible per a nosaltres l’expedient judicial del jutjat, doncs es podrà fer un seguiment molt proper a la situació del seu cas amb els Jutjats de Barcelona.

4. Existeix un llaç de major proximitat entre els procuradors i els Jutjats quan els qui presten el servei són Advocats a Barcelona, doncs en ocasions i respecte a molts casos anteriors, entre professionals, ja ens coneixem.

 

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
Advocats Assegurances Barcelona

Advocats d’Assegurances a Barcelona

Advocats d’Assegurances a Barcelona, els drets del Assegurat:

1. L’assegurat pot escollir els seus propis especialistes o advocats d’assegurances. Això és un dret que té l’assegurat sol quan aquest troba contractat la defensa jurídica en el seu segur, en virtut a l’Art. 76.d de la Llei del contracte del segur i quan la companyia accedeix a l’abonament de la minuta seleccionat per l’assegurat, atès que en cas contrari l’Assegurat haurà d’abonar a compte els honoraris del seu advocat i després reclamar-los a la companyia asseguradora.

2. Quan l’assegurat troba contractat la defensa jurídica, la minuta de l’advocat que seleccioni l’assegurat haurà d’anar a càrrec de la companyia asseguradora, doncs el servei del segur és per cobrir els interessos i drets del consumidor, que contracta aquestes garanties, previst per a aquelles ocasions en què es contraposen interessos entre companyia i assegurat, podent l’assegurat en aquestes situacions contractar els seus propis advocats d’assegurances.

3. Si la seva companyia li ofereix una indemnització insuficient o que no li satisfà. Ha de saber que segons Art. 38 de la Llei del Contracte del Segur pot contractar el seu propi perit d’assegurances, i la companyia estarà obligada a negociar i intervenir amb el perit que Un. contracti, però en aquesta ocasió els costos del perit els haurà d’abonar l’Assegurat, tret que es *considerere que el peritatge de companyia hagi estat desproporcionat, que en aquest cas també haurà d’abonar-ho la companyia segons disposa l’Art. 39 de la Llei del contracte del segur, si així es decidís al costat del tercer perit d’assegurances.

Tant per a asseguradores, mútues d’assegurances com per a assegurats, Perits Judicials Barcelona presta el servei de Defensa Jurídica d’Assegurances de vida, Llar, automòbil, Empresa, etc, amb els nostres advocats d’assegurances a Barcelona, experts tant en drets de l’assegurat com de la companyia.

Els nostres Advocats d’Assegurances, realitzen la mediació entre companyia i assegurat per arribar a solucions o acords amistosos, a fi d’evitar costos o judicis innecessaris. També elevem a instàncies judicials les situacions de defensor de l’assegurat o de la companyia, quan no és possible acord entre elles.

També prestem serveis per a companyies asseguradores, oferim un servei combinat d’advocats d’assegurances i perits d’assegurances realitzant *auditorias de riscos amb els nostres economistes. Així mateix si Un. és un Perit o un Advocat, li podem donar suport complementari a la seva especialitat a fi d’oferir als seus clients un servei especialitzat en assegurances.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
Advocats Barcelona

Advocats

Haig de contractar serveis d’Advocats Especialistes i Perits Especialitzats?

En aquells casos que els Jutges/Magistrats necessiten ser il·lustrats o informats en casos molt especialitzats o tècnics és recomanable contractar conjuntament a un perit a més de l’Advocat, doncs a pesar que l’Advocat pugui estar alguna cosa especialitzat, mai tindrà tants coneixements específics legals ni podrà arribar a entendre la normativa tècnica igual *quela entendrà i interpretarà un perit en la matèria.

Són moltes les especialitats on poden exercir els Advocats, i molts els clients interessats exclusivament en la selecció o contractació d’un Advocat especialista en un àrea determinada. Molts clients desconeixen l’existència o possibilitat de contractació complementària de perits en lloc d’Advocats Especialitzats, i rares vegades els clients es fan preguntes sobre aquest tema com, pot ser un advocat especialista xarxes elèctriques d’Alta Tensió sense entendre de línies elèctriques? Pot ser un Advocat especialista en Telecomunicacions sense ser Enginyer de Telecomunicacions? Pot ser un Advocat especialista en Negligències Mèdiques sense ser Mèdic?. La resposta pot ser variada, i a diferents criteris o opinions, però en Perits Judicials Barcelona ® apostem pel servei mixt d’Advocats Generalistes + Perit en cada Especialitat, combinat en un mateix servei a sengles professionals, a fi de garantir als nostres clients l’especialització i qualitat total del nostre servei jurídic i pericial.

Cal citar que un perit no solament és expert en la pràctica si no també en els aspectes legals, doncs per exemple en el cas d’un perit en electricitat aquest a més pot entendre i desxifrar perfectament els reglaments electrotècnics d’Alta Tensió i Baixa Tensió, mentre que un Magistrat/Jutge o un Advocat potser tinguin moltes dificultats per interpretar aquests reglaments amb Argot tècnic. A més en el procediment Judicial, el fet que presentem la nostra demanda o defensa, amb l’acompanyament a l’Advocat d’un Perit, genera molta força en les nostres pretensions davant la part contrària.

Avantatges i Inconvenients de no contractar al Perit, i contractar solament a l’Advocat. Que tipus d’Advocat haig de contractar?

Contractar un Advocat Generalista, té l’avantatge que aquest pot arribar a abordar tot tipus d’aspectes legals del cas, però potser també estarà alguna cosa afeblit a nivell de coneixements específics i principals del cas, per la qual cosa la contractació d’un Advocat Generalista sempre ha d’anar acompanyada de la contractació d’un Perit Especialista. Aquesta combinació de contractació ens aporta la millor o mes robusta combinació Tècnic – Jurídica per protegir els nostres interessos en un Judici, ja que l’advocat generalista podrà defensar absolutament tots els aspectes legals i sense limitació d’especialitat alguna, mentre que el perit podrà defensar tots els aspectes específics de l’especialitat del cas en qüestió. L’inconvenient d’aquesta modalitat de contractació, és que encara que és la combinació mes robusta, implicarà la despesa econòmica d’haver de contractar a dos professionals.

Contractar Advocats Especialistes pot passar de ser un avantatge o un desavantatge, doncs en treballar cada cas sempre ens acabem ensopegant amb mes aspectes generals legals que s’entrellacen a l’especialitat principal contractada i que l’advocat generalista podria abordar sense problemes, no obstant això en el cas que un client opti per contractar un Advocat Especialista, comptarà amb l’avantatge de potser no haver de contractar al perit especialitzat que ho complementi, amb l’estalvi econòmic de la contractació del perit.

Tant si s’opta per contractar un Advocat que pugui tractar multitud d’aspectes legals del cas, com un advocat molt especialitzat en sengles casos sempre és interessant i recomanable contractar els serveis addicionals d’un perit.

En Perits Judicials Barcelona ® des de l’any 2004 fins a l’actualitat estem fent un important esforç per disposar al servei dels nostres clients els millors Perits i Advocats de Barcelona, no solament quant a formalitat i compromís amb els clients amb un treball just, si no que a més volem mantenir la nostra pròpia realització empresarial i professional en cadascun dels serveis que prestem als nostres clients a fi de *automotivarnos mitjançant la satisfacció per a nosaltres mateixos que els nostres servei és un treball ben fet.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

  • -
Advocats Internet Barcelona

Advocats Internet

Advocats d’Internet a Barcelona, Pàgines Webs, Drets d’Autor, Propietat Intel·lectual, pirateria.

Els Advocats d’Internet ens hem vist forçats a especialitzar-nos en noves tecnologies i drets de la propietat intel·lectual i industrial a través d’Internet, a causa de l’avanç i creixement de les comunicacions i comerç per Internet en situacions on tant artistes, autors, productores, empreses i consumidors es converteixen en víctimes d’accions de tercers sota una mastegués d’interacció o contacte amb ens o persones desconegudes, dita mastegués propícia situacions d’engany o aprofitament de la propietat industrial i intel·lectual aliena.

Igual que l’enginyeria i la tecnologia ha avançat també ho fan els pirates i la pirateria, per aquest motiu, no solament els Advocats d’Internet especialistes en propietat industrial i intel·lectual podem solucionar tots els casos dels nostres clients, doncs en cada cas hem de realitzar una tasca molt tècnica i minuciosa per abans de denunciar aconseguir identificar i desmantellar a tot tipus d’ens emmascarada en Internet i per obtenir l’èxit esperat pels nostres clients.

Com a Advocats d’Internet a Barcelona ens hem proveït dels millors perits enginyers en recerca informàtica, per treballar en un equip conjunt i comunicat amb els nostres clients, en el qual els nostres clients hauran de treballar conjuntament amb nosaltres aportant-nos proves de tots els fets i aconseguir amb això un bon seguiment legal i protecció jurídica com a advocats d’Internet als nostres clients, conjunyint en equip els coneixements tècnics dels nostres enginyers i les recerques en el marge legal de la recerca amb els nostres detectiu autoritzat pel ministeri de l’interior.

Divulgació d’obres d’autors tals com a cantants, pintors, actors, pel·lícules completes, programari, imatges, explotació infantil il·lícita, imatges o vídeos que fereixen la sensibilitat de les persones, dret a la intimitat, Drets d’Autor, Drets d’Imatge, Falsificació d’Identitat, Targetes Bancàries empleades en Internet, usar marques en Google, còpia de pàgines web, i moltes mes situacions a la xarxa d’Internet són casos que s’han de consultar a Advocats d’Internet i perits especialitzats en noves tecnologies tals com a perits informàtics.

Com a Advocats d’Internet defensem els drets de propietat intel·lectual a la xarxa, doncs sense autorització de l’autor podem trobar autentiques reproduccions d’imatges i fins i tot còpies il·lícites de les obres de qualsevol autor que s’exploten econòmicament sense benefici algun a l’autor.

El nostre sistema de treball com a advocats d’Internet està combinat amb Perits Enginyers especialistes en Marques, patents, drets de la propietat industrial, informàtica i pirateria, envers això oferir el millor i mes especialitzat servei en defensa dels interessos dels nostres clients, en assumptes de Xarxes Socials, Pàgines Web, Dominis, Marques, i noves tecnologies.

“Amb tot aquest treball en equip el nostre objecte empresarial no solament pretén satisfer als nostres clients si no també desitgem sentir-nos realitzats amb nosaltres mateixos en realitzar un treball en equip ben fet.”

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

PERITOS JUDICIALES BARCELONA SL
NIF: B64307580.

Consultas telefónicas de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Tel. 807 433 269

Precio del coste máximo por minuto de la llamada: 1,21€ desde red fija y 1,57€ desde red móvil, impuestos incluidos.

Llamar