REGISTRE DE L’HORARI DE LA JORNADA ORDINÀRIA

  • -
registre de l'horari de la jornada ordinària

REGISTRE DE L’HORARI DE LA JORNADA ORDINÀRIA

Category:TOTES

Registre de l’horari de la jornada ordinària

El passat dia 23 de març del 2017  el Tribunal Suprem va emetre sentència per la sala social número 246/2017.  En la sentència estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de l’horari de la jornada  ordinària diària de la seva plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats. Solament haurà de portar un registre de les hores extres realitzades.

Conclusió que arriben atenent a la interpretació que realitzen del fixat en l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors. Article que regula les hores extraordinàries. Han utilitzat una interpretació restrictiva i no extensiva. Diversos dels raonaments són:

  • L’obligació de registre només s’estén a les hores extraordinàries i no a la jornada ordinària.
  • Que ja existeix casos especials en què si s’específica dit control per a la jornada ordinària i per això el legislador no ho ha implantat de forma general.
  • També adverteixen la conveniència d’una reforma legislativa que aclarís l’obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d’hores extraordinàries.

Dels tretze magistrats que componien la sala va haver-hi tres vots particulars en contra de la sentència dictada.

  • Primer vot particular Magistrada Donya Mª Lourdes Arastey Sahún al que s’adhereix Donya María Luisa Segoviano Astaburuaga.
  • Segon vot particular pel Magistrat Don Antonio V. Sempere Navarro
  • Tercer vot particular pel Magistrat Don Jordi Agustí Julià al que s’adhereix Donya Rosa María Virolés Piñol.

Finalment la sentència que aquesta sentència estima el recurs, casa i anul·la la sentència anterior recorreguda per Bankía SA. Després de plantejar una demanda col·lectiva contra ella. Aquest assumpte que va ser coneguda per la Sala social de l’Audiència Nacional. Que va dictar sentència confirmant tot el contrari i condemnant a Bankia SA:

  • Establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva.
  • Que procedeixi a donar trasllat a la representació legal dels treballadors de la informació sobre les hores extraordinàries realitzades, en còmput mensual.


Hazte cliente Haz clic aquí y conocerás las ventajas de ser nuestro cliente.
The following two tabs change content below.
Ana María Peláez Carrillo

Ana María Peláez Carrillo

LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al Departamento de Administración y Dirección de Peritos Judiciales Barcelona.

Call Now ButtonLlamar