Advocats d’Assegurances a Barcelona

Advocats Assegurances Barcelona

Data:14 Nov, 2001

Advocats d’Assegurances a Barcelona

Advocats d’Assegurances a Barcelona, els drets del Assegurat:

1. L’assegurat pot escollir els seus propis especialistes o advocats d’assegurances. Això és un dret que té l’assegurat sol quan aquest troba contractat la defensa jurídica en el seu segur, en virtut a l’Art. 76.d de la Llei del contracte del segur i quan la companyia accedeix a l’abonament de la minuta seleccionat per l’assegurat, atès que en cas contrari l’Assegurat haurà d’abonar a compte els honoraris del seu advocat i després reclamar-los a la companyia asseguradora.

2. Quan l’assegurat troba contractat la defensa jurídica, la minuta de l’advocat que seleccioni l’assegurat haurà d’anar a càrrec de la companyia asseguradora, doncs el servei del segur és per cobrir els interessos i drets del consumidor, que contracta aquestes garanties, previst per a aquelles ocasions en què es contraposen interessos entre companyia i assegurat, podent l’assegurat en aquestes situacions contractar els seus propis advocats d’assegurances.

3. Si la seva companyia li ofereix una indemnització insuficient o que no li satisfà. Ha de saber que segons Art. 38 de la Llei del Contracte del Segur pot contractar el seu propi perit d’assegurances, i la companyia estarà obligada a negociar i intervenir amb el perit que Un. contracti, però en aquesta ocasió els costos del perit els haurà d’abonar l’Assegurat, tret que es *considerere que el peritatge de companyia hagi estat desproporcionat, que en aquest cas també haurà d’abonar-ho la companyia segons disposa l’Art. 39 de la Llei del contracte del segur, si així es decidís al costat del tercer perit d’assegurances.

Tant per a asseguradores, mútues d’assegurances com per a assegurats, Perits Judicials Barcelona presta el servei de Defensa Jurídica d’Assegurances de vida, Llar, automòbil, Empresa, etc, amb els nostres advocats d’assegurances a Barcelona, experts tant en drets de l’assegurat com de la companyia.

Els nostres Advocats d’Assegurances, realitzen la mediació entre companyia i assegurat per arribar a solucions o acords amistosos, a fi d’evitar costos o judicis innecessaris. També elevem a instàncies judicials les situacions de defensor de l’assegurat o de la companyia, quan no és possible acord entre elles.

També prestem serveis per a companyies asseguradores, oferim un servei combinat d’advocats d’assegurances i perits d’assegurances realitzant *auditorias de riscos amb els nostres economistes. Així mateix si Un. és un Perit o un Advocat, li podem donar suport complementari a la seva especialitat a fi d’oferir als seus clients un servei especialitzat en assegurances.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar