Advocats per Percentatge a Barcelona

Advocats per percentatge resultats tant percent

Date:16 Nov, 2001

Advocats per Percentatge a Barcelona

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Advocats per Percentatge, gratis o a comissió de Resultats a Barcelona.

Els serveis d’advocats per percentatge o comissió de resultats a Barcelona, consisteixen que l’entitat no cobrarà la totalitat dels honoraris pel servei d’advocat, a canvi que l’entitat pugui cobrar un percentatge en cas d’obtenir èxit o resultats positius.

La comissió de resultats que percebran els advocats per percentatge, haurà de proveir totes les despeses en personal, recursos i riscos que comporti a la nostra entitat iniciar el seu procediment així com aportar un benefici a l’empresa pel treball realitzat i risc suportat. Els honoraris finals en aquesta modalitat de contractació a comissió d’èxit, hauran de ser superiors als honoraris normals que estableixen els criteris d’honoraris professionals en situacions normals en les quals el client abona la totalitat del servei prestat i independentment que aquest guanyi o perdi la raó.

Li realitzarem un pressupost de serveis d’Advocats per Percentatge o d’Advocats a comissió de Resultats que s’ajustarà a una sèrie de variables que realitzarem sobre el seu cas, com pot ser la possibilitat que ens avanci un import o quantia per la seva banda de provisió de fons inicial, la possibilitat d’èxit del cas, la complexitat del cas, la quantia econòmica a reclamar, el deute, etc.

És important realitzar un estudi del cas per esbrinar si existeix prescripció si escau (fora de termini), si existeixen proves suficients per guanyar, si hi ha o no negligències, danys ocasionats a reclamar.

Pensi que si perd la raó posant una demanda amb poques proves per haver-ho bestiar o poc justificada, es podria sentenciar la seva demanda com a pretensiosa i injustificada i vostè podría ser condemnar a pagar els costos del judici de l’altra part. En l’estudi del cas també li informarem sobre els costos que pot portar el seu cas en cas de perdre la raó i haver de pagar aquests costos a la part contrària.

En cada cas de cada client pactem condicions contractuals diferents. Inicialment vostè pot contactar telefònicament amb nosaltres en el tel. 93 358 76 75 i rebrà una orientació i atenció telefònica gratis , però si després d’aquesta conversa vostè desitja mantenir una reunió presencial a fi d’analitzar el seu cas, dita o visita té un cost de 80 euros, i després de la mateixa li donarem una informació correcta sobre els riscos i possibilitat d’èxit del seu cas.

El contracte de serveis d’Advocats per percentatge que li oferirem se centrarà en les següents variables amb major o menor % d’influència al pressupost que li oferirem:

Costos Inicials del Procediment 5%

Provisió de Fons Suportada pel Client per a Despeses de Personal 15%

Complexitat 5%

Temps Esperat de Resultat 5%

Quantia i Responsabilitat Econòmica 25%

Necessitat d'Incloure o no serveis de Perit en el procediment 15%

Possibilitats d'Èxit Analitzades 25%

Per tant la nostra oferta en percentatge de serveis d’Advocats a comissió del resultats variarà i serà diferent (major o menor %) en cada cas de cada client, doncs el percentatge serà depenent de cadascun dels factors descrits en la taula de l’esquerra, podent ser el percentatge mes elevat quan el client no pot o decideix no abonar cap honorari de provisió de fons inicial, o podent ser menor el percentatge quan el client estigui disposat a abonar una provisió o costos inicials a fi de reduir el mateix.

El contracte de serveis tipus QUOTA LITIS és 100% legal segons Sentència del Tribunal Suprem de Novembre de l’any 2008 Recurs de Cassació 5837/2005.

També deu Un. saber que existeixen Advocats d’ofici o Advocats Gratis, però aquests serveis no són del tot gratis tal com pot comprovar llegint la nostra publicació sobre els serveis d’assistència jurídica gratuïta.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar