Perits Judicials. Oficials?

Associació de Perits Judicials, Col·legi de Perits Judicials Oficials

Data:01 Mar, 2014

Perits Judicials. Oficials?

Associacions i Col·legis de Perits Judicials. Oficials?

Atès que els Perits Oficials no existeixen ni mai han existit a Espanya, no es pot considerar oficial cap col·legi de perits judicials o associació de perits judicials, pel simple fet de prestar ocasionalment aquest servei als jutjats.

No existeix un col·legi oficial de perits judicials ni tampoc una associació oficial de perits judicials, si no entitats privades o professionals autònoms que prestem aquests serveis per qui voluntàriament els desitja contractar i fer-los servir en un procés judicial com un element mes de prova. A la llum del que s’ha dit, cal tenir en compte que els propis jutjats tendeixen a subcontractar aquests serveis, però no per això es poden considerar oficials, doncs això donaria lloc a la confusió amb un organisme públic.

És cert que a l’hora de contractar Perits a Barcelona, existeix l’opció per al consumidor de contractar un únic perit independent que es pot  contactat a través de qualsevol col·legi o associació de perits judicials. La contractació d’un perit independent pot generar un risc al client al cap dels anys d’haver signat el contracte i ser cridat el perit a judici, doncs a Espanya els procediments Judicials poden ser tan llargs, que quan es necessita el perit a Judici, est pot haver mort, estar ilocalitzable, estar de baixa laboral per problemes de salut, donat de baixa d’Autònom i Activitat Professional, haver-se traslladat de domicili o haver emigrat a un altre País, etc. En aquestes situacions de Força Major, els clients ni tan sols poden reclamar responsabilitat civil alguna a l’únic perit que han contractat, atès que són situacions accidentals per part del perit que deixa una càrrega i problemes als clients que li han contractat.

Contractar a una empresa de Perits, abans que a un únic perit independent d’una associació de perits és notable i amb majors avantatges i garanties,

Contractar una empresa de Perits Judicials aporta l’avantatge que en el cas que el perit designat per l’empresa no estigui disponible el dia del judici, l’empresa sempre posarà un perit en substitució de la mateixa especialitat sense problema ni risc algun per al client. Perits Judicials Barcelona tendeix sempre que és possible, a realitzar els informes amb la signatura de diversos perits per evitar amb això riscos per als nostres clients.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar