Taxacions Barcelona ®

Taxacions Barcelona

Date:05 Mai, 2015

Taxacions Barcelona ®

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Taxacions Barcelona ® un servei de taxació ràpid.

En Taxacions Barcelona ®, realitzem un servei de taxació molt econòmic si l’immoble se situa a Barcelona.

Totes les taxacions les realitzem per Arquitectes i Enginyers , així com també realitzem auditories de negoci quan se’ns sol·licita la valoració d’un local amb negoci o activitat industrial.

Les valoracions patrimonials de Taxacions Barcelona ®, són vàlides per a Jutjats, Hisenda, Seguretat Social, Agència Tributària, Ajuntaments, Administracions públiques en general i amb validesa en procediments de constrenyiment o alienació, en escriptures de compra venda, en donacions, herències, Revisions de pagament d’impost de ITP (Impost Tranmisións Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, etc), aportacions societàries o liquidacions de societats, venda de participacions, accions etc.

Taxacions Barcelona ® es compromet realitzar un informe amb la màxima diligència i qualitat, atès que ens comprometem a no solament a donar aclariments i defensar els nostres informes presencialment, si no també a ratificar-los i aclarir-los davant els propis Jutjats, Arbitratges o davant Administracions Públiques, a diferència d’altres societats de taxació que no es comprometen amb el client en el servei d’assistència a judicial en cas necessari, ni a defensar l’informe presencialment una vegada lliurat el mateix al client.

Tenim competència professional per valorar o taxar habitatges, indústries, comerços, complexos esportius, hotels, terrenys i restaurants disposem de capacitat i professionals en la nostra plantilla amb competència atributiva i reconeixement legal professional, per valorar construir, legalitzar, i auditar i dirigir tot tipus de negoci o construcció.

Els nostres enginyers estan especialitzats en taxacions de naus industrials segons les dimensions, capacitat logística, estructura i elements mòbils tals com a ponts grua, instal·lacions d’aire comprimit, centres de transformació, ubicació, altura de la nau, tipus d’estructura industrial, etc.

Podem realitzar la taxació o valoració d’un local o negoci, desglossant el valor de l’immoble del de l’activitat.

Els informes pericials de Taxacions Barcelona ®, com a empresa de taxació són vàlids per presentar-los davant Jutjats, Hisenda, Agència Tributària, Seguretat Social i entitats privades de crèdit, ja que som una societat registrada en el registre mercantil de Barcelona.

Posi’s en contacte amb nosaltres i un perit taxador immobiliari li informarà i li passarà pressupost sense compromís, per Taxar un pis o per Taxar un local o per Taxar una nau industrial o per Taxar un Comerç o Negoci, o sigui el que sigui el seu patrimoni a valorar.

Taxacions Barcelona ® és una marca registrada de Perits Judicials Barcelona S.L, a fi de realitzar taxacions i/o valoracions patrimonials i immobiliàries a Barcelona també pel mètode de designació judicial.

¿Te ha gustado esta publicación?
Clic aquí para suscribirte. y recibirás GRATIS en tu e-mail nuestras publicaciones.

Llamar