PRIMERA PART - LES PERICIALS EN LA JUSTÍCIA GRATUÏTA i els honoraris dels...