Col·legi oficial de Perits Judicials existeix?

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

31/08/2015

Col·legi oficial de Perits Judicials existeix?: Localitzar un perit judicial concret

La resposta és no. No existeix un Col·legi oficial que englobi tots els perits de totes les especialitats a Espanya ni diferents col·legis que englobi tots els perits que siguin designats judicialment per comunitats o per altres demarcacions geogràfiques.

Els perits judicials poden trobar-se, atenent a la seva titulació oficial o segons la seva especialitat pericial( per a aquells perits que no posseeixin titulació però que són experts en la matèria), col·legiats en els seus respectius col·legis professionals en la localitat en la qual exerceixin com a tal i/o en associacions professionals o en entitats anàlogues com a acadèmies i institucions culturals i científiques.

Exemple 1: Un perit mèdic especialitat de psiquiatria *ejerciente a Barcelona podria trobar-se col·legiat en el col·legi de metges de Barcelona o fins i tot pertànyer a una o diverses associacions.

Exemple 2: Un perit de taxacions si és arquitecte podem trobar-ho en el col·legi d’arquitectes de Barcelona o en col·legi d’arquitectes de Catalunya.

Per això, atenent a l’article 314.1 de la LEC ( Llei d’enjudiciament civil) aquestes entitats són les encarregades d’enviar el llistat de perits que s’unifiquen perquè disposin en els jutjats d’elles i poder realitzar designacions judicials.

Tal vegada per això algunes persones tinguin la creença que existeixi un col·legi professional únic i global. Però no existeix cap col·legi global i oficial com anteriorment hem esmentat ni tampoc la titulació oficial de Perit Judicial encara que si títols professionals oficials.

Fins i tot en ocasions són en les entitats privades les que reben cridades de ciutadans i agents judicials intentat localitzar un perit en concret amb la problemàtica que això comporta per ser citats a judici per informes emesos per ells molt llunyans.

Articles relacionats:

La història dels perits judicials.
Perits Judicials Oficials?: Associacions i Col·legis Judicials. Oficials?

https://perito.biz/servicios/peritos-barcelona/

 

Quizás te interesa leer…