Humitat a la llar

Ester Pallisa Gabriel

l

26/05/2017

Humitat a la llar – A què pot ser degut?

Una de les deficiències més habituals amb les quals em trobo és la humitat. Però, a què es deuen aquestes humitats? Es poden classificar segons el seu origen en tres tipus.

Classificació:

Es procedeixen a explicar de forma breu:

1. Per filtració: Aquelles que provenen d’una fuita, com pot ser trencar-se una canonada o un embús de la mateixa. Se solen trobar en parets o sostres, i la seva forma en general sol ser concèntrica (rodona dins de rodona). Veure fotos.

2. Per capil·laritat: Aquelles humitats que provenen del terreny, i que ascendeixen per les parets fins a cert nivell pràcticament paral·lel al sòl. Aquestes es troben a les zones baixes de parets situades en els baixos d’edificacions antigues. Veure fotos.

3. Per condensació: Aquest és un terme no tan conegut, és el resultat d’un escàs aïllament de façana, alt escalfament interior (estufes) o la falta de ventilació, que provoca que la humitat ambiental s’acumuli en les parets. Es detecten per l’aparició de floridura en parets, i finestres que degoten. Veure fotos.

 

Òbviament és una descripció bàsica, motiu pel qual se li dedicarà un article a cadascuna d’elles. Així que els interessats podreu aprofundir.

No ha d’oblidar-se que l’aigua és punyetera, se sap per on surt, però no per on entra. L’aigua busca el seu camí més fàcil lliscant-se en els interiors de l’edificació que no podem observar, aconseguint que en ocasions triguem temps a detectar el seu origen.

El que en aquest i següents articles es descriu, és el més habitual. Igual que quan anem al metge indicant un mal de cap, el primer que farà serà donar-nos una pastilla, i tret que el dolor continuï, no començarà a sol·licitar proves més exhaustives. La majoria de humitats sabreu de qué provenen llegint aquests posts.

 

Quizás te interesa leer…