La importància de dir sempre la veritat.

David Muñoz Ortego

Ingeniero
l

15/11/2017

M’agradaria el dia d’avui tractar un tema diferent als tractats amb anterioritat. Un aspecte important en l’ètica i moral són les actituds i decisions que prenem en la nostra vida. Un de les principals fets que donen paraula a una persona i li donen valor, és a dir la veritat.

A pesar que el concepte de debò és una cosa bastant complexa que depèn del caràcter de cadascun i de l’educació que ha tingut, interessa entrar més en profunditat en el tema. Avesis no dir res o una «mentida piadosa» pot evitar moltes interpretacions i problemes a priori. A vegades fins i tot, pot arribar a ser la millor decisió davant una determinada problemàtica.

 

Per què és important dir la veritat?

 

Dir les veritats pot ser tan dolent com dir mentides, ja que la bondat de totes dues opcions depèn del que se sap i de les conseqüències que se segueixin del que es diu.

Malgrat això, quan un és sincer, implica reconèixer les seves virtuts i defectes. Això t’ajuda a poder ser una millor persona.

A la majoria dels ciutadans la veritat que més li interessa és la moral i l’ètica. La primera per a tranquil·litat de la seva consciència i per a poder fiar-se de les persones amb les quals es relaciona. I  la segona per a saber, amb alta probabilitat, què és el millor que  li convé fer.

La moral es basa en valors, normes i principis particulars,  mentre que l’ètica es fonamenta en universals.

Hi ha els qui afirmen que existeixen tres classes principals de debò: la formal, la física i la convinguda. La formal, com les de les matemàtiques o de qualsevol joc, és exacta, perquè solament fa referència al compliment o no de les regles. Però les físiques són només aproximatives, segons la informació i tecnologia de què es disposa. Les convingudes,  depenen dels valors que entren en joc i de la capacitat de conveni entre les persones. Totes poden canviar si es canvien les regles de joc, si es perfeccionen les teories i tècniques de recerca i si es modifiquen els valors i interessos humans.

Malgrat diferents interpretacions i estudis que tracten el tema de la veritat en profunditat és important que tinguem com a premissa i com a costum dir sempre la veritat.

La veritat és sincera, és honesta, és dura, és taxativa, és incòmoda però sempre deixa la consciència tranquil·la i el cor content.

 

Com a perit judicial, és clau i determinant ser sincer i honest, dient «la veritat».

 

Fer el treball sempre de manera objectiva i professional per a mantenir la confiança que els ciutadans tenen en la figura del «perit». En cas contrari perdríem el significat del valor de la paraula i ens defraudaríem a nosaltres mateixos.

 

 

 

Quizás te interesa leer…