LA LEGÍTIMA

la legítima

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

10/06/2015

LA LEGÍTIMA

La legítima és una part de l’herència de la qual no es pot decidir sobre ella doncs hi ha una limitació en la nostra capacitat de disposar sobre la legítima per llei. Les persones que tenen dret a la legítima són els anomenats legitimaris: aquests són els fills i sinó els hi hagués són els progenitors tots ells a parts iguals. És a dir, si:

  • El causant ( el mort) té descendents: Els legitimaris són els fills a parts iguals o els seus descendents, els néts, en cas de defunció ja que el dret es transmet als hereus
  • El causant ( el mort) no té descendents: Els legitimaris són els progenitors, és a dir els pares del causant per meitat. En els casos que només visqui un progenitor o l’altre ha estat desheretat la legítima serà ìntegramente per a l’altre.

 

La legítima en dret català està regulada en el Codi Civil Català, articles 451-1 a 451-27 de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Sent aquesta llei d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2009 ja que anteriorment es règia per la llei Llei 40/1991, de 30 de desembre. Codi de successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya.

En Catalunya la quantia de la legítima és la quarta part de l’herència a repartir parts iguals entre tots els legitimaris.El dret a la legítima neix al moment de la mort del causant. I es presumeix acceptada mentre no es renuncia a la mateixa de forma expressa, pura i simple. La pretensió per exigir la legítima prescriu al cap de deu anys de la mort del causant. El pagament de la legítima pot realitzar-se en efectiu metàl·lic o mitjançant el lliurament de béns que formin part de l’herència i és l’hereu o hereus els encarregat de fer-ho efectiu.

Així doncs els que barreu fer un testament a Catalunya recordeu que hi ha una quarta part de l’herència de la qual no es pot disposar lliurement i aquesta és la legítima.

 

Quizás te interesa leer…

PSICOLOGÍA Y DERECHO

PSICOLOGÍA Y DERECHO

  Un matrimonio bien avenido Si hablamos de dos profesiones de ayuda a los demás en la resolución de conflictos, nos referimos a la psicología y al...

Call Now ButtonLlamar