Les taxes judicials

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

09/03/2015

SUPRESSIÓ DE LES TAXES JUDICIALS I les empreses?

Amb l’entrada en vigor diumenge passat dia 1 de Març del Reial decret-Llei 1/2015, de 27 de Febrer, els ciutadans ja podem reclamar els nostres drets i interessos legítims davant els tribunals sense pagar les taxes judicials que ens van imposar amb la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

La citada llei ha estat criticada per vulnerar la nostra llibertat a l’accés a la Justícia i al dret de la tutela judicial efectiva ja que impedeix i dificulta l’accés d’els qui manquen de recursos econòmics suficients. A més, encara queden per resoldre els cinc recursos d’inconstitucionalitat interposats per la Junta d’Andalusia, la Generalitat de Catalunya, el Grup Parlamentari Socialista, la Junta de Canàries i la Diputació General d’Aragó, a més de les qüestions d’inconstitucionalitat que han plantejat Jutjats socials de Primera Instància, la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional i la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

I si declaressin la seva inconstitucionalitat podríem en un futur arribar a reclamar els imports ja pagats? Ara com ara el que estem veient és que les taxes judicials són exigibles des de la presentació de la demanda i no des de la seva admissió. Quina llàstima per totes les demandes o recursos presentats en aquestes últimes setmanes.Igualment, ara que s’ha suprimit les taxes judicials per a les persones físiques en totes les ordres i instàncies judicials cal anar un pas més endavant i lluitar per la supressió de les taxes judicials per a les persones Jurídiques. La seva aplicació en aquest àmbit resulta una injustícia per a les mitjanes i petites empreses ja que aquestes suporten el mateix tipus de gravamen que les grans empreses, al no fer distinció de la grandària i volums de facturació entre altres qüestions.

Ara com ara anem a ser optimistes i esperem que aviat puguem dir que també s’arribi a modificar o suprimir-se per a les empreses les taxes judicials.

 

Quizás te interesa leer…