Pymes Innovadores: Petites i Mitjanes empreses

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

30/07/2015

Registre de la Petites i Mitjanes empreses Pymes Innovadores y l’Obtenció del segell

Pymes innovadores

L’Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny regula l’obtenció del segell de les Pymes Innovadores ( Petites i Mitjanes empreses) i crea i regula el Registre de les Petites i Mitjanes empreses Pymes (BOE núm. 139, 11/06/2015).El Ministeri d’Economia i Competitivitat ha creat el Registre Públic per inscriure a les Petites i Mitjanes empreses Pymes Innovadores de forma gratuïta i podrà sol·licitar-se el segell de Petites I Mitjanes empreses Pymes innovadora.L’Ordre està creada amb la intenció d’afavorir la identificació d’aquestes empreses amb l’obtenció del segell de Pymes innovadores i fomentar la recerca i el desenvolupament amb la finalitat d’ajudar al creixement econòmic ja que pel que fa a Espanya, les Pymes representen també el 99 per cent de les empreses i la seva contribució a l’ocupació aconsegueix el 63 per cent del total. Per això és convenient potenciar les empreses que apostin pel desenvolupament i la recerca.

S’entendrà per Pymes Innovadores les que concorri algunes d’aquestes circumstàncies:
  • Quan hagi rebut finançament públic en els últims tres anys, sense haver sofert revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada.
  • Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat.
  • Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les següents certificacions oficials reconegudes pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Efectes derivats de la inscripció i l’obtenció del segell:

  • Podrà exposar a la seva seu i locals el distintiu concedit a l’empresa.
  • Podrà utilitzar el distintiu en el tràfic comercial de l’empresa i amb finalitats publicitàries.
  • El segell de Pymes innovadora podrà exhibir-se amb el logo i format oficial, mentre no expiri la seva validesa.

També comporta beneficis fiscals i bonificacions en les quotes de la Seguretat Social regulats en l’article 6 del Reial decret 475/2014 per això és recomanable donar-se d’alta.

 

Quizás te interesa leer…