RENDA 2015

Ana María Peláez Carrillo

Licenciada en derecho
l

27/04/2016

Calendari de la renda 2015 i obligats a presentar-la.

Des del passat dia 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la Renda 2015. La renda 2015 és el primer exercici en què és aplicable la totalitat de la reforma fiscal.

Molts són els contribuents que ja han utilitzat els serveis telemàtics per sol·licitar l’esborrany de la renda i confirmar-la o modificar-la a través de l’eina Renda Web de la pàgina de l’agència tributària. Instrument que com a novetat permet realitzar la renda 2015 per mòbil o per tablet.

Una altra forma d’elaborar-la és baixar-se el Programa Pare que es descarrega des de la pàgina de l’agència tributària i ja es troba disponible.

Calendari de la renda 2015

 

  • El termini de presentació finalitza el 30 de juny. Excepte quan resulti a ingressar i s’ha optat per domiciliar el pagament llavors finalitza el 25 de Juny.
  • La petició de Cita Prèvia per a confecció de declaracions i modificació d’esborranys comença a partir del 4 de maig fins al 29 de juny.
  • L’Inici d’atenció presencial en oficines són a partir del 10 de maig.

Els obligats a presentar declaració de la renda són:

  • Quan els ingressos de treball anual superin els 22.000 euros i el contribuent solament te un pagador.
  • Si hem tingut més d’un pagador, però la suma del segon i següents no a dalt als 1.500 euros anuals, el mínim per fer la declaració és manté en els 22.000 euros. En cas contrari, aquest mínim baixa als 12.000 euros.
  • Els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda si han obtingut ingressos superiors a 1.000 euros.
  • Rendiments de capital  mobiliari: En aquest cas el mínim per realitzar la declaració de la renda 2015 per aquest concepte es fixa en 1.600 quan són ingressos sotmesos a retenció i el límit mínim per fer la declaració de la renda 2015 d’1.000 euros quan no són ingressos sotmesos a retenció.

Per tots aquells que encara no l’heu presentat la renda i necessiteu d’un gestor us recomano la gestoria Aybe en les quals es troben molt bons professionals.

Quizás te interesa leer…